Apriority.sk

Ako na pozemky?

Rozhodli ste sa zmeniť životný štýl a presťahovať sa z mesta do rodinného domu v obci? Prvým krokom je nájsť pozemok, ktorý je vhodný pre váš zámer. Kúpa pozemku je jeden z najnáročnejších realitných obchodov, pretože je nevyhnutné preveriť omnoho viac informácií ako pri kúpe bytu alebo už jestvujúceho rodinného domu. Ak kupujúci nemá čas alebo sa v problematike aspoň trochu nevyzná, odporúčame osloviť realitnú kanceláriu, ktorá má s prevodmi pozemkov potrebné skúsenosti.

Prvým krokom je preverenie územnoplánovacej informácie, ktorá presne určuje, čo a kde je možné postaviť. Túto informáciu získate na obecnom úrade, resp. na spoločnom stavebnom úrade. Územnoplánovacia informácia nielen určuje regulatívy týkajúce sa druhu zástavby, výšky, percenta zastavanosti atď., nájdete v nej aj informácie o rôznych obmedzeniach vyplývajúcich napríklad z ochranných pásiem inžinierskych sietí, komunikácií či pamiatkových zón. Nie je pritom podstatné, či sa pozemok nachádza v intraviláne alebo extraviláne obce. Pokiaľ ide o druh pozemku, napríklad orná pôda, záhrada, pasienky a pod., je potrebné preveriť možnosť vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pokiaľ je pozemok podľa týchto informácií vhodný na výstavbu, má význam preverovať ďalšie informácie.

Dostupnosť inžinierskych sietí má okrem lokality výrazný vplyv na cenu pozemku, čím sú bližšie k pozemku, tým je cena vyššia a opačne. Nie je to však záruka, že bude možné pripojiť sa na siete, treba preveriť u dodávateľov energií možnosť pripojenia z hľadiska kapacít.

A dostávame sa k šírke pozemku. Ak vzniká nová lokalita na zástavbu, rozmery pozemkov sú  pravidelné. V prípade starších rodinných domov v centre obce je síce výmera pozemku často vysoko nad 1 000 m2, šírka však býva v rozmedzí 12 – 15 metrov. Keďže by mal byť rodinný dom osadený tak, aby bol dodržaný minimálny odstup od hranice pozemku, resp. od susedného rodinného domu, pri takejto šírke pozemku je komplikované umiestniť na pozemok dom so šírkou 10 a viac metrov, čo sa týka v dnešnej dobe tak obľúbených bungalovov. Bližšie k hranici pozemku sa môžete dostať výlučne na základe súhlasu vlastníkov susedných pozemkov.

Ak váš vysnívaný pozemok spĺňa všetky vyššie uvedené kritériá, pokojne ho môžete kúpiť. A na záver ešte jedna poznámka. V inzeráte bežne vidíte, že pozemok na predaj je stavebný. Taký druh pozemku vlastne neexistuje, stavebným sa pozemok stáva právoplatnosťou stavebného povolenia.

  • site.share

Predošlý článok

Ako na pozemky?

Ďalší článok

Ako na pozemky?

Príbuzné články

Blogy

Bezpečnosť ako prvá

Kvalitu nášho života ovplyvňujú rôzne faktory. Pocit bezpečnosti patrí k tým základným. Na to, aby sme mohli bývať, pracovať, zabávať sa alebo si len jednoducho užívať pekné chvíle v kruhu rodiny, nestačí len príjemné prostredie, dobré zdravie, ale aj pocit, že v danej chvíli nie sme ohrození my, naša rodina ani náš majetok.