Ťarcha

Vo všeobecnosti ťarchy síce znamenajú určité obmedzenie vlastníckeho práva, v prípade tých bežne sa vyskytujúcich je ich výmaz rutinnou záležitosťou a kupujúci nadobudne nehnuteľno...