Správne stanovenie poistn...

Predmetom poisťovacej činnosti je tzv. prevzatie rizika, čo vlastne znamená, že po určitej náhodnej udalosti vznikne ako následok škoda, ktorá sa dá finančne vyjadriť. Dôležitým pa...