Zmeny. Podstatné meno, ženský rod, množné číslo.  Boli tu, sú tu a budú vždy.

V mojom svete hovorím o zmenách v oblasti úverov. Ako ste už určite zaregistrovali, pribudlo ich viac. Nemusíte sa ale báť. Vysvetlím Vám ich jednoducho a stručne.

Najväčšia zmena je ukončenie poskytovania hypotekárnych úverov so štátnym príspevkom pre mladých. Za dlhé roky fungovania tohto produktu sme sa naučili, že štátny príspevok pre mladých je určité percento, ktoré určoval štát každoročne v štátnom rozpočte a o ktoré sa vám znižovala úroková sadzba na hypotekárnom úvere. To celé ste si mohli užívať až 5 rokov. Tomu je dnes koniec. Nevadí. Byť mladým je stále skvelé. Začal platiť tzv. daňový bonus k hypotéke. Podmienky na jeho získanie sú rovnaké ako pri jeho predchodcovi. Klient vďaka nemu môže získať bonus vo výške 50 % zaplatených úrokov, max. 400 eur ročne. Uplatniť tento daňový bonus si môžete prvýkrát v roku 2019, a to prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potvrdenie o výške zaplatených úrokov vám vystaví vaša banka bezplatne. Nárok na takéto daňové zvýhodnenie budete mať rovnako ako predtým – počas obdobia 5 rokov od prvého čerpania úveru.

Druhá dôležitá zmena sa týka opatrení Národnej banky Slovenska a ich vplyvu na poskytovanie úverov, či už hypotekárnych, alebo aj spotrebných. Zmeny sú priebežne aplikované už od roku 2016 a postupne sa sprísňujú. Napríklad ukazovateľ schopnosti splácať úver na bývanie. Tento ukazovateľ v sebe zahŕňa splátky všetkých finančných záväzkov, v ktorých je navyše zohľadnený možný nárast úrokových sadzieb až o 2 %, vydelené čistými príjmami, ktoré sú zase znížené o životné minimum. Doteraz bol tento ukazovateľ nastavený na maximálny limit 90 %, t. j. banka odpočítavala klientom z ich disponibilného príjmu 10 % na vytváranie povinnej rezervy. Od 1. 1. 2018 sa však výška rezervy zvyšuje až na 15 % a ukazovateľ schopnosti splácať úver na bývanie má tým pádom limit 85 %. V skratke – na rovnakú hypotéku budete potrebovať vyšší príjem.

Rovnako aj ukazovateľ LTV, ktorý určuje, koľko percent úveru v porovnaní s hodnotou nehnuteľnosti banka poskytuje. Podľa odporúčaní NBS môžu úvery s LTV medzi 90 až 100 % tvoriť maximálne 10 % z portfólia poskytnutých úverov banky.

Keďže vplyvom týchto noviniek sa klientom značne komplikuje možnosť získať úver na bývanie v požadovanej výške, veľmi dôležitú úlohu budú teraz zohrávať spotrebné úvery na dofinancovanie.

Zmeny. Podstatné meno, ženský rod, množné číslo. Prevrat, ktorého sa mnoho ľudí bojí. Každá zmena so sebou prináša množstvo otáznikov na ktoré ak získate odpovede zistíte, že aj zmeny môžu viesť k lepšiemu. Nebojte sa pýtať. Som tu aj pre Vás.

Krásny deň.