Mnoho ľudí túži po vlastnom rodinnom domčeku, vlastnom útočisku, kde bude všetko podľa našich predstáv. Nájsť už postavený, hotový rodinný dom, ktorý by spĺňal všetky naše predstavy je asi nemožné. Väčšinou sa musíme zmieriť s tým, že kúpený dom aj tak postupne celý prerobíme.

Ale je tu aj druhá možnosť 

Ten vysnívaný domček si postaviť, tak aby bol od základov až po strechu jednoducho náš. Banky v súčasnosti ponúkajú veľa možností ako financovať aj výstavbu rodinného domu bez toho, aby klient mal vlastné zdroje. V dnešnom blogu sa bližšie pozrieme na prípad, kedy klient už vlastní stavebný pozemok, ale nemá žiadne ďalšie financie na začatie výstavby.

Dôležité je, aby pozemok nebol založený v prospech inej osoby/spoločnosti a zároveň aby mal zabezpečený bezproblémový prístup z verejnej komunikácie, prípadne cez parcelu, kde máte vecné bremeno práva prechodu. 

Ak tieto podmienky spĺňate, môžete požiadať v banke o úver na výstavbu rodinného domu. V takomto prípade bude banka posudzovať budúcu hodnotu nehnuteľnosti, ktorú chcete na pozemku postaviť. K žiadosti o úver priložíte znalecký posudok na pozemok, projektovú dokumentáciu k rodinnému domu a stavebné povolenie. 

Uvediem príklad: Vlastníte pozemok v hodnote 30.000,- eur. Banka ocenila budúcu nehnuteľnosť, ktorú na ňom postavíte na 130.000,- eur aj s pozemkom. Z tejto sumy Vám vie väčšina bánk poskytnúť 90%, tj. maximálna výška Vášho úveru môže byť 117.000,- eur. Táto čiastka predstavuje výšku schváleného úveru, ktorý však nedostanete hneď naraz v plnej výške, ale čerpáte ho po častiach, tzv tranžiach postupne.

Prvá časť, ktorá sa môže načerpať spravidla vychádza z hodnoty pozemku. Banky poskytujú v priemere 70%, v našom prípade by to teda bolo 21.000,- eur. Tieto peniaze predstavujú Vaše prostriedky na začatie výstavby nehnuteľnosti. 

Druhú časť banka poskytne, keď už je možné zapísať stavbu do katastra nehnuteľností. V tejto fáze je potrebné urobiť aktuálny znalecký posudok a geometrický plán. Na základe toho je možné stavbu založiť v prospech banky. Čiastka, ktorú banka uvoľní spravidla predstavuje 90% z aktuálnej hodnoty mínus prostriedky, ktoré už banka klientovi poskytla.

Ďaľšie tranže závisia vždy od aktuálnej hodnoty stavanej nehnuteľnosti, ktorú klient dokladuje fotografiami a inými zmluvne dohodnutými dokladmi. Počet tranží nie je obmedzený. V zmluve o hypotekárnom úvere je dohotnutý len termín na celkové dočerpanie úveru. Býva to 18 až 24 mesiacov od prvého čerpania.

Splniť si svoj sen je teda možné a v princípe aj bežne dostupné. To, na čo si treba dať pozor pri takomto type financovania, je správne nastaviť a naplánovať jednotlivé tranže, aby ste sa nedostali do nesúladu, kedy bude nutné už zaplatiť dodávateľovi, ale prostriedky z banky ešte nebudú k dispozícii. S nastavením tohto komplikovaného procesu Vám s radosťou pomôžeme.

P.S. U nás v Apriority máme dokonca riešenie aj pre tých z Vás, ktorí nemáte vlastný pozemok, a potrebujete financovať okrem samotnej výstavby aj kúpu pozemku, ale o tom nabudúce... 😊

H.